Government Dental College & Hospital, Nagpur

Location

Government Medical College Premises, Medical Square, Nagpur,Maharashtra, India

Email

dean@gdcnagpur.edu.in, dean.gdchnagpur@gmail.com

Have a Question?

Call On: 0712-2743400
Student Section: 9209044914

ORCID

ORCID ID

DepartmentName of researcher/ facultyOrcid id
PeriodontologyDr Mangesh Phadnaik0000-0003-1142-7758
 Dr Vaibhav Karemore0000-0003-1855-3722
 Dr Vivek Thombre0000-0001-5163-9232
 Dr Kalpak Peter0000-0001-9196-4291
 Dr Pallavi Sonpimpale0000-0003-2553-9398
 Dr Jyoti Wahane0000-0002-6201-5107
 Dr Adiya Apon0000-0002-8389-5561
   
 Dr Yugandhara Desurkar0000-0001-8397-7594
 Dr Mayuri Ghike0000-0001-8972-8038
 Dr Apurva Dashputra0000-0002-9826-376x
 Dr Bhagyashree Chavan0000-0002-5781-4596
 Dr Sandeep Pipare0000-0002-6087-7379
 Dr Vivek Bhesaniya0000-0002-0142-4652
 Dr Shreeya Korambeth0000-0001-6006-2172
 Dr Apurva Khadse0000-0002-2689-7552
ProsthosdonticsDr Arun Khalikar0000-0001-7878-3111
 Dr Satyam Wankhede0000-0002-6006-1628
 Dr Surykant Devghade0000-0002-1766-5469
 Dr. Sulekha Gosavi0000-0001-8805-7797
 Dr. Yogesh Ingole0000-0002-3804-2906
 Dr Shubhangi Wate0000-0002-9050-8814
 Dr. Parag Bhoyar0000-0002-5452-4737
 Dr. Sushant Patil0000-0003-0255-5942
 Dr. Vaibhav Kamble0000-0003-1378-7044
Oral & Maxillofacial SurgeryDr Abhay Datarkar0000-0001-9576-6014
 Dr Prashant Pandilwal0000-0003-1975-8199
 Dr Varsha Manekar0000-0002-7019-8329
 Dr Shweta Kamble 
 Dr Surendra Daware0000-0002-7838-4089
 Dr Archana Deshpande0000-0001-8279-2117
 Dr Vandana Gadwe0000-0002-4587-2131
 Dr Damyanti Walkey0000-0003-0655-8075
 Dr Sagar Ganvir0000-0002-9130-5234
 Dr shrampurna karemore0000-0002-9713-3971
 Dr Anukula hema sai lakshmi0000-0001-7596-0565
 Dr Mahesh Eknath Pund0000-0001-8346-7666
 Dr Ashlesha R Ghormade0000-0002-4820-0234
 Dr Arwa Fayyaz Pardiwala0000-0003-2169-0736
 Dr Priyanka Manish Relan0000-0002-1829-548X
 Dr Aneizo Khruomo0000-0002-5460-8498
 Dr Priyanka Balkrishna Shetty0000-0001-8048-4022
OrthodontiaDr W A Bhad0000-0001-7908-9199
 Dr Santosh Chavan0000-0002-9604-8791
 Dr.Jyoti Manchanda0000-0001-7801-163X
PedodontiaDr Ritesh Kalaskar0000-0000-7403-3364
 Dr Nupur Ninawe0000-0003-1403-4634
 Dr Rakesh Bahadhure0000-0002-5859-9373
 Dr Surendrakumar Bahetwar0000-0001-9072-3832
 Dr Shruti Balasubramanian0000-0002-7666-3981
 Dr Henpu Kamki0000-0002-8150-4002
 Dr Hemraj Badhe0000-0001-6030-6317
 Dr Karthika K K0000-0002-6011-7337
 Dr Shivani Bhadule0000-0002-8567-5896
 Dr Suyash Joshi0000-0002-1976-2676
 Dr Avani Doiphode0000-0003-2173-5770
 Dr Urvi Gala0000-0003-3715-8189
 Dr Nilam Honaje0000-0001-6738-5046
conservative dentistryDr Manjusha Wharadpande0000-0002-1534-5015
 Dr Darshan Dakshindas0000-0001-9142-1078
 Dr. Sulabha Radke0000-0001-6081-2738
 Dr. Sadhana Raina0000-0003-3170-7968
 Dr. Jyoti Wankhade0000-0003-4773-0089
 Dr. Shubha Hegde0000-0001-6453-371X
 Dr. Yogesh Rathod0000-0001-5815-4203
ODMRDr Ashita Kalaskar0000-0002-1415-5033
 Dr Amit Parate0000-0002-3074-8277
 Dr Shailesh Gondivkar0000-0003-0704-7509
 Dr.Pawan Motghare0000-0001-8374-087X
 Dr. Shweta Gangotri0000-0003-2747-8082
Public Health DentistryDr Sachin Khatri0000-0001-6916-5266
 Dr Shilpa Wharekar0000-0002-5158-7900